Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

 

Wauters-Meuris BV

Ankerstraat 45 – 9100 Sint-Niklaas

info@chocolatier-wauters.be

03/777.65.23 – 0486/742.799

BTWnr: BE 0881 902 224

 

ALGEMENE BEPALINGEN

De online webshop van Wauters-Meuris BV (hierna de “Verkoper” genoemd), met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, BTW BE 0881.902.224, biedt haar klanten de mogelijkheid aan om producten uit de webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden en voor professionele of particuliere doeleinden een bestelling op afstand plaatst via de webshop)(“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk voor de Verkoper aanvaard zijn.

 

AANBOD

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de webshop. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

De Klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via mail (info@chocolatier-wauters.be) of per telefoon (03/777.65.23)

 

De foto’s, afbeeldingen, video’s, … waarin de producten getoond worden, vallen buiten het contractuele kader van onderhavige Voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze foto’s, afbeeldingen, video’s zouden kunnen bevatten.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de goederen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

BESTELLEN – VERZENDEN - BETALEN

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de webshop zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

De producten kunnen besteld worden door op de foto van het gekozen product te klikken en daarna eventueel de soort en vervolgens de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje te plaatsen.

 

De Klant kan op elk ogenblik een overzicht krijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op het winkelmandje, verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op “Bestellen”. Er kan steeds teruggekeerd worden door op de knop “Verder winkelen” te klikken.

 

Van zodra de bestelling volledig is kan men het winkelmandje bekijken en/of bewerken en daarna overgaan naar het afrekenen.

 

Er wordt een keuze aangeboden om een account aan te maken waardoor een terugkerende klant aan de hand van zijn paswoord en login makkelijk opnieuw kan bestellen.

 

Na het invullen van de gevraagde gegevens heeft de Klant de keuze tussen de volgende verzendmethodes :

  • Via verzending/levering
  • Via fietskoerier (beperkt aantal gemeenten in het Waasland)
  • Ophaling in de winkel

 

Bij verzending / levering zal de Verkoper beslissen om eventueel zelf te leveren of de bestelling te verzenden via Bpost. Er zal getracht worden om de bestellingen in België binnen de 3 werkdagen te leveren. Mits onvoorziene omstandigheden kan deze levertermijn verlengd worden. De Klant kan hiervoor geen beroep doen op een schadevergoeding en/of terugbetaling van het product.

Bij verzending/levering zal een kost van 9,95€ worden geteld voor verzending/levering binnen België.

 

De Klant kan opteren voor levering door een fietskoerier. (lijst van de mogelijke gemeenten + de kostprijs zijn zichtbaar on-line) .

In samenspraak met de fietskoerier zal er zo snel mogelijk geleverd worden. 

 

Als laatste mogelijkheid kan er geopteerd worden door de Klant om de bestelling zelf te komen ophalen bij de Verkoper in de fysieke winkel gelegen in de Ankerstraat 45 te Sint-Niklaas.

 

Na de keuze van de verzendmethode dient de Klant de betaalmethode mee te geven. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via kredietkaart
  • Via bankkaart

 

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

De Verkoper is gerechtigd om bestellingen te annuleren ingevolge van extreme weersomstandigheden die het product kunnen schaden.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

 

OVERDRACHT VAN EIGENDOM

 

De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte goederen totdat de sommen die de Klant in het kader van zijn bestelling verschuldigd is ten volle geïnd zijn. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

KLANTENDIENST

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer 03/777.65.23, via mail op info@chocolatier-wauters.be of per post op volgend adres Ankerstraat 45 – 9100 Sint-Niklaas.

 

PRIVACY

Het doorgeven van naamgegevens die aangevraagd worden in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de afhandeling en levering van bestellingen, alsook voor het opstellen van facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden vrij te geven. Deze informatie zal uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden, dwz teneinde het beheer van de bestellingen, de facturatie, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of persoonlijke publiciteit te verzorgen. Deze opsomming is niet uitputtend.

 

Indien zij zulks wensen, kunnen bezoekers van de website op verzoek en kosteloos vragen dat hun persoonsgegevens niet behandeld worden voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe de beginselen na te leven van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Klanten die op de website van de Verkoper goederen besteld hebben, kunnen op elk ogenblik vragen de door de Verkoper geregistreerde persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of te laten verwijderen. Zij kunnen dit doen door een email te versturen naar info@chocolatier-wauters.be .

 

TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

De onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van procedure is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

 

Eventuele klachten moeten op voorhand geregistreerd worden door onze klantendienst. De Klant dient zich in eerste instantie tot de Verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.